Nezletilým nenalévám

Logo kampaně:

Kampaň společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. zaměřená na prevenci prodeje a podávání alkoholu mladším 18ti let. Tato kampaň je učena všem, kteří se jako majitelé nebo pracovníci nejrůznějších podniků a firem podílejí na prodeji alkoholu. A neměli by zapomínat na svou zákonnou a také morální odpovědnost spojenou s prodejem alkoholu dětem a mladistvým. Kampaň probíhá prostřednictvím obchodních zástupců, kteří seznamují naše zákazníků s postojem naší společnosti k této problematice a poskytne personálu stručné shrnutí platné právní úpravy, která se touto problematikou zabývá. Pro kampaň jsou připraveny prezentační materiály a také samolepka s logem kampaně. Tuto samolepku si proškolený podnik může viditelně vylepit jako souhlas zákazu prodeje alkoholu mladistvým.

Materiály ke stažení zde (Prezentace pro Ipad apod.)

Obsah publikovaný na této stránce je určen pouze osobám starším 18 let.

V naší společnosti dbáme na zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu - více na www.pijsrozumem.cz, a proto uživateli našich stránek mohou být pouze osoby starší 18 let.

Prosíme uveďte Vaš VĚK, děkujeme.