Nezletilým nenalévám

Logo kampaně:

Kampaň společnosti Pernod Ricard zaměřená na prevenci prodeje a podávání alkoholu mladším 18ti let. Tato kampaň je učena všem, kteří se jako majitelé nebo pracovníci nejrůznějších podniků a firem podílejí na prodeji alkoholu. A neměli by zapomínat na svou zákonnou a také morální odpovědnost spojenou s prodejem alkoholu dětem a mladistvým. Kampaň probíhá prostřednictvím obchodních zástupců, kteří seznamují naše zákazníků s postojem naší společnosti k této problematice a poskytne personálu stručné shrnutí platné právní úpravy, která se touto problematikou zabývá. Pro kampaň jsou připraveny prezentační materiály a také samolepka s logem kampaně. Tuto samolepku si proškolený podnik může viditelně vylepit jako souhlas zákazu prodeje alkoholu mladistvým.

Materiály ke stažení zde (Prezentace pro Ipad apod.)

BYLO VÁM 18 LET?