Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů na internetu společnosti Pernod Ricard

Společnost Pernod Ricard jako Správce údajů respektuje vaše právo na ochranu soukromí při využívání našich digitálních médií (jako jsou např. naše internetové stránky, mobilní aplikace, stránky na sociálních sítích, jakékoli online formuláře pro registraci na naše akce apod.) a v rámci vaší elektronické komunikaci s naší společností.

Účelem těchto Zásad ochrany soukromí je informovat vás o tom, jak společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., řádně založená podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary a korespondenční adresou Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 (dále jen „společnost Pernod Ricard“, „my“ nebo „naše“ ve všech tvarech) shromažďuje, ukládá, využívá a zpracovává vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím jakýchkoli digitálních médií, která provozuje společnost Pernod Ricard (dále jen „Digitální média“).

Témata:

 1. Jaké Osobní údaje o vás shromažďujeme a jak při tom postupujeme?
 2. Jak a proč využíváme technologie pro sledování aktivity?
 3. Pro jaké účely a na základě jakého právního důvodu vaše Osobní údaje využíváme?
 4. Co se stane, pokud své Osobní údaje nebudete chtít poskytnout?
 5. Komu vaše Osobní údaje sdělujeme a proč?
 6. Jsou vaše Osobní údaje zasílány příjemcům sídlícím v jiných zemích, a pokud ano, proč?
 7. Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?
 8. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich Osobních údajů?
 9. Jaká jsou vaše práva týkající se Osobních údajů?
 10. Jak zpracováváme Osobní údaje dětí?
 11. Jak nás můžete kontaktovat nebo jak můžete podat stížnost k příslušnému Dozorovému úřadu?
 12. Změny Zásad ochrany osobních údajů

1. Jaké Osobní údaje o vás shromažďujeme a jak při tom postupujeme?

Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro účely uvedené v článku 3 níže a pokaždé, když využijte některou z funkcí či služeb, které naše Digitální média nabízejí.

Druhy a množství informací shromažďovaných pro účely uvedených funkcí a služeb mohou být aktualizovány a liší se v závislosti na činnosti společnosti Pernod Ricard.

V souladu s požadavky platných právních přepisů můžeme využívat různé technologie, které shromažďují a poskytují informace o tom, jak přistupujete k našim Digitálním médiím a jak je využíváte. Rovněž můžeme využívat demografické informace o uživatelích našich Digitálních médií, které případně získáme od třetích osob, jako je například společnost Google či sociální média, která využíváte („Informace o užívání“).  Informace o užívání se mohou týkat stránek, které jste si prohlíželi, doby takového prohlížení, které nápoje či jiný obsah jste si prohlíželi nebo informace a obsah, který jste poskytli, informace o zvoleném jazyku, včetně demografických informací o vaší osobě (jako je případně váš věk, pohlaví či oblasti vašeho zájmu) či informace o tom, jaké stránky jste si prohlíželi předtím, než jste vstoupili na stávající stránku, apod.

2. Jak a proč využíváme technologie pro sledování aktivity?

Společnost Pernod Ricard využívá technologie pro sledování aktivity, jako jsou cookies, IP adresy nebo soubory protokolu. Technologie pro sledování aktivity nám pomáhají uzpůsobit naše Digitální média vašim osobním potřebám.

 • Soubory cookies využíváme, abychom získali podrobnější představu o tom, jak návštěvníci užívají naše Digitální média a nabízené nástroje a služby, a abychom mohli dále zlepšovat způsob jejich užívání a jejich fungování. Naše Digitální média používají soubory cookies a podobné technologie (dále jen „soubory cookies“), a to za předpokladu, že k tomu poskytnete svůj souhlas, je-li požadován platnými právními předpisy. Soubory cookies jsou malé soubory, které se uloží na vaše zařízení a které slouží k řadě účelů, jako je efektivnější přecházení z jedné stránky na druhou, zapamatování vašich preferencí a celkové zlepšení uživatelského komfortu. Využívání souborů cookies v rámci našich Digitálních médií vám umožní jejich pohodlnější užívání a přesněji měří vaše chování na nich. Více informací o souborech cookies, které využíváme, a způsobu, jak můžete soubory cookies deaktivovat, získáte v dokumentu [Zásady společnosti Pernod Ricard o používání souborů cookies].
 • IP adresa je číslo, které počítače v rámci sítě používají pro identifikaci vašeho počítače vždy, když se připojíte k internetu. IP (Internet Protocol) adresy můžeme sledovat mj. za účelem: (i) řešení technických problémů, (ii) zajištění bezpečnosti a ochrany v rámci internetových stránek, (iii) omezení přístupu k našim Digitálním médiím za účelem dodržení platných právních předpisů či smluvních omezení a (iv) získání podrobnější představy o tom, jak jsou naše Digitální média využívána.
 • My (nebo určitá třetí osoba naším jménem) můžeme shromažďovat informace v podobě souborů protokolu, které zaznamenávají aktivitu v rámci Digitálních médií a shromažďují statistické údaje o zvyklostech uživatelů při prohlížení stránek. Tyto údaje jsou generovány anonymně a pomáhají nám shromažďovat mj. informace o (i) druhu prohlížeče a operačním systému daného uživatele, (ii) informace o relaci daného uživatele (jako je adresa URL, z níž uživatel přišel, datum a čas jeho návštěvy našich Digitálních médií a informace o stránkách, které si v rámci našich Digitálních médií prohlížel, a o době takového prohlížení) a (iii) jiné podobné navigační údaje či údaje o pohybu návštěvníků (clickstream). Informace zachycené v souborech protokolu rovněž využíváme pro účely interních marketingových a demografických studií, abychom mohli online služby, které vám poskytujeme, neustále zdokonalovat a uzpůsobovat vašim potřebám. Soubory protokolu jsou využívány pouze interně a nejsou přiřazeny ke konkrétnímu uživateli.

3. Pro jaké účely a na základě jakého právního důvodu vaše Osobní údaje využíváme?

Shromažďujeme o vás informace za účelem:
Reakce na vaši žádost o poskytnutí služeb či plnění smlouvy

 • Když se zaregistrujete či přihlásíte k využívání našich Digitálních médií (mobilní aplikace, internetové stránky, sociální média apod.), jsou vaše Osobní údaje používány pro to, abychom vám mohli poskytnout příslušné funkce a služby, k jejichž využívání jste se přihlásili, a abychom vám mohli nabídnout výhody a výsady, které z registrace obvykle vyplývají (např. odběr sdělení, která jste si při registraci zvolili, pozvánky na akce, účast v loteriích apod.).

Když si zakoupíte výrobky na našich internetových stránkách:

 • používáme vaše Osobní údaje pro správu objednávky a dodávky výrobků. Rovněž můžeme zavést technická řešení za účelem odhalení podvodných plateb a zajištění bezpečných plateb za vaše nákupy na našich internetových stránkách.

Zasílání sdělení o transakcích či administrativních sdělení:

 • (např. potvrzující e-mail v případě, že se přihlásíte k určité činnosti nebo se z ní odhlásíte či v případě jiné registrace) a rovněž zasílání určitých oznámení v souvislosti se službami (např. oznámení o aktualizaci našich upozornění týkajících se ochrany soukromí, zrušených funkcích či programech v rámci našich Digitálních médií, změnách našich online služeb či zásad technické podpory či jiných souvisejících změnách).

Zasílání marketingových informací v případě, že k tomu poskytnete souhlas:

 • Kromě používání vašich Osobních údajů pro účely, ke kterým jste je poskytli, vám rovněž může být nabídnuta možnost vyjádřit (pomocí zaškrtávacího pole apod.) svůj souhlas s použitím vašich Osobních údajů pro jiné činnosti či služby, než je primární činnost či služba, kterou požadujete. Například pokud se přihlašujte k účasti v soutěži či jiné propagační akci, můžete být vyzváni také k poskytnutí souhlasu s odběrem newsletterů či upozornění z Digitálního média, na němž propagační akce probíhá, nebo z jiných internetových stránek. Pokud se rozhodnete tyto další služby využívat, využijeme vaše Osobní údaje k tomu, abychom vám je poskytli.
 • Pokud použijete funkci „Poslat známému“: tyto Osobní údaje použijeme pouze jednou za účelem zaslání sdělení a dále je neuchováváme, přičemž postupujeme v souladu s platnými místními právními předpisy.
 • Pokud použijete QR kód či podobný prvek uvedený na výrobcích Pernod Ricard: použijeme vaše Osobní údaje k zaslání dalších informací o výrobcích, na nichž byl QR kód či podobný prvek uveden, nebo o jiných výrobcích.

Neboť je oprávněným zájmem společnosti Pernod Ricard dále zlepšovat své služby v souladu s vašimi potřebami:

 • Pokud k tomu poskytnete svůj souhlas, je-li požadován, můžeme příležitostně vaše Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Digitálních médií zkombinovat s údaji získanými z externích záznamů či od třetích osob, nebo je aktualizovat či dále zdokonalovat s použitím údajů získaných z externích záznamů či od třetích osob. Například můžeme zkombinovat čistě demografické údaje či údaje z určitého průzkumu (např. věk, pohlaví, informace o domácnosti, informace o jiných zájmech apod.), které nejsou spojeny s Osobními údaji o vaší osobě, s Osobními údaji, které jsme získali na základě našich nabídek (jako např. při registraci účtu).
 • Tyto zkombinované informace a/nebo demografické informace můžeme použít pro účely interních marketingových a demografických studií a k neustálému zdokonalování, personalizaci a uzpůsobování výrobků a služeb, které vám poskytujeme, abychom byli schopni lépe naplňovat vaše potřeby. Některé z nástrojů, které využíváme, mohou zahrnovat automatizované individuální rozhodování v souladu s platnými právními předpisy.
 • Zpětná vazba, dotazy a komentáře prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a sytému oznamování případů nedodržení předpisů: pokud nás kontaktujete prostřednictvím online kontaktního formuláře, budou vaše Osobní údaje použity k reakci na váš dotaz či komentář.
 • Zajistíme, aby byly vaše Osobní údaje neustále přesné a aktuální a zamezíme duplicitnímu uchovávání Osobních údajů v naší databázi, a to tak, že každou vaši interakci s naší společnosti a/nebo s některou z našich spřízněných osob ověříme s cílem zajistit, aby vaše Osobní údaje byly i nadále přesné, nebo aby byly doplněny či aktualizovány s využitím dalších informací, které nám poskytnete.
 • Můžeme provádět profilování na základě monitorování vaší činnosti při prohlížení našich Digitálních médií, abychom lépe porozuměli vašim preferencím a oblastem vašeho zájmu a mohli naši marketingovou komunikaci uzpůsobit vašemu profilu, pokud proti tomu nevznesete námitku v souladu s podmínkami uvedenými v článku 9 těchto Zásad o ochraně soukromí.

Společnost Pernod Ricard je oprávněna zpracovávat Osobní údaje s využitím automatického rozhodování, a to i pro účely plnění smlouvy (např. za účelem zamezení podvodným platbám) nebo, pokud s tím vyjádříte výslovný souhlas, za účelem lepšího naplňování vašich potřeb v souladu s vašimi preferencemi.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto automatické nástroje jsou pravidelně kontrolovány, aby bylo zajištěno, že budou Osobní údaje zpracovávány korektně. Při vytváření profilů jsou zaváděna konkrétní opatření, jako je minimalizace údajů. Na základě využití výše popsaného práva na přístup můžete bez obav vyjádřit svůj názor. Rovněž můžete vznést proti výsledku automatizovaného rozhodování námitku zasláním e-mailu na kontaktní údaje uvedené v článku 11 níže.

4. Co se stane, pokud své Osobní údaje nebudete chtít poskytnout?

Pokud se rozhodnete požadované Osobní údaje neuvést, je možné, že se nebudete moci účastnit určitých aktivit či využívat personalizované funkce nebo jiné služby v rámci Digitálních médií a je možné, že nabízené speciální služby vám budou k dispozici pouze v omezeném rozsahu. Například pokud odmítnete uvést e-mailovou adresu, nebudete moci odebírat naše newslettery či se jinak zaregistrovat do našich Digitálních médií. Abyste si mohli naše Digitální média jednoduše prohlížet a dozvědět se více o společnosti Pernod Ricard a jejích výrobcích, nemusíte nám žádné Osobní údaje poskytovat. Každopádně vás budeme vždy informovat v případě, že budou Osobní údaje za účelem využívání určité služby potřeba.

5. Komu vaše Osobní údaje sdělujeme a proč?

 • V rámci koncernu Pernod Ricard

Společnost Pernod Ricard může pro účely uvedené v článku 3 vaše Osobní údaje sdílet v rámci koncernu Pernod Ricard, včetně jeho spřízněných osob na celém světě.

 • Třetím osobám

Společnost Pernod Ricard může sdělovat vaše Osobní údaje třetím osobám, avšak pouze v těchto případech:

 • Pro marketingové účely, pokud jste k tomu poskytli souhlas.
 • Pro účely podpory: Můžeme využívat poskytovatele služeb, zástupce či dodavatele za účelem podpory interního provozu našich Digitálních médií a pomoci s jejich správou či správou různých funkcí, programů a propagačních akcí, které tato Digitální média nabízejí. Jakákoli taková třetí osoba vždy zajistí stejnou úroveň zabezpečení vašich Osobních údajů jako společnost Pernod Ricard a bude v případě potřeby vázána právní dohodou, aby bylo zajištěno, že bude zachováno soukromí a bezpečnost vašich Osobních údajů a že budou tyto Osobní údaje zpracovávány pouze na základě konkrétních pokynů společnosti Pernod Ricard.
 • Pro účely společných a společně sponzorovaných programů a pro propagační účely: Pokud budeme v rámci našich Digitálních médií s jinou společností, organizací či jinou renomovanou třetí osobou pořádat společný nebo společně sponzorovaný program či propagační akci a v rámci takové akce budeme shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje, můžeme vaše Osobní údaje sdílet s naším partnerem či sponzorem, pokud nám k tomu poskytnete svůj souhlas, bude-li požadován. Pokud vaše Osobní údaje shromažďuje jiná společnost, než je společnost Pernod Ricard (nebo jsou vaše Osobní údaje s takovou jinou společností sdíleny), budeme Vás o tom při shromažďování vašich Osobních údajů informovat.
 • Pro účely soudního řízení a zajištění bezpečnosti: Rovněž můžeme vaše Osobní údaje sdělovat v případě, že nám to ukládají právní předpisy, nebo pokud se budeme v dobré víře domnívat, že je to přiměřeně nezbytné za účelem dodržení právních procesů, reakce na případné nároky či ochrany bezpečnosti nebo práv společnosti Pernod Ricard, jejích zákazníků či veřejnosti.
 • V případě fúze či akvizice společnosti Pernod Ricard či její části jinou společností nebo v případě, že společnost Pernod Ricard prodá či jinak zcizí podnik společnosti Pernod Ricard nebo jeho část, by příslušný nabyvatel získal v souladu s platnými právními předpisy přístup k informacím uchovávaným takovým podnikem Pernod Ricard, které by zahrnovaly Osobní údaje. Obdobně by mohlo dojít k převodu Osobních údajů v rámci reorganizace společnosti, insolvenčního řízení či podobné události, pokud by to dovolovaly právní předpisy a pokud by k tomu došlo v souladu s platnými právními předpisy.

6. Jsou vaše Osobní údaje zasílány příjemcům sídlícím v jiných zemích, a pokud ano, proč?

Společnost Pernod Ricard je globální společnost a vaše Osobní údaje mohou být předávány do jiných zemí. Mohou být předávány do zemí s odlišnou úrovní právních předpisů o ochraně údajů, než je tomu v případě země, v níž jste Osobní údaje poskytli. Vaše Osobní údaje mohou být rovněž předávány mezi různým společnostmi skupiny Pernod Ricard, které se nacházejí v různých zemích. Společnost Pernod Ricard přijímá vhodná opatření k zajištění bezpečnosti Osobních údajů, a to jak během jejich předávání, tak i v zemi určení, a to pomocí smluvních doložek stanovených Evropskou komisí v souladu s platnými právními předpisy.

Naši hlavní poskytovatelé služeb pro provoz našich Digitálních médií sídlí ve Spojených státech amerických. Předávání osobních údajů těmto poskytovatelům služeb probíhá v souladu s platnými právními předpisy a na základě standardních smluvních doložek stanovených Evropskou komisí nebo na základě „štítu na ochranu soukromí“ Privacy Shield. Tito poskytovatelé služeb jsou rovněž vázáni smlouvou, která zajišťuje vysoký standard ochrany soukromí a mj. vyžaduje, aby jednali pouze na základě pokynů společnosti Pernod Ricard, a zavádí veškerá technická opatření nutná pro průběžné zajištění bezpečnosti vašich Osobních údajů.

7. Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím našich Digitálních médií, budeme mít uloženy v databázích po dobu, kdy bude váš účet aktivní, po dobu trvání smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo po dobu, po jakou to bude potřeba k poskytování vyžádaných služeb, k zodpovězení příslušných dotazů nebo k vyřešení příslušných problémů a k poskytování vylepšených a nových služeb. Rovněž můžeme uchovávat vaše Osobní údaje v souladu s našimi interními postupy pro uchovávání údajů za účelem dodržení našich právních a regulatorních povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

Můžeme tudíž uchovávat vaše Osobní údaje poté, co přestanete využívat služby společnosti Pernod Ricard nebo naše Digitální média, v závislosti na příslušných promlčecích lhůtách.

8. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich Osobních údajů?

Společnost Pernod Ricard přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem ochrany důvěrnosti a bezpečnosti vašich Osobních údajů, které jsme shromáždili prostřednictvím těchto nebo jiných námi provozovaných internetových stránek a/nebo našich aplikací, včetně citlivých Osobních údajů. Tyto aktivity mj. zahrnují: (i) ukládání vašich Osobních údajů v bezpečných provozních prostředích, která nejsou přístupná veřejnosti a k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Pernod Ricard a její zástupci a dodavatelé, a (ii) ověření identity registrovaných uživatelů předtím, než jim bude poskytnut přístup k Osobním údajům, které v souvislosti s nimi uchováváme.

9. Jaká jsou vaše práva týkající se Osobních údajů?

 • Jestliže byly Osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před okamžikem odvolání souhlasu.
 • Můžete požádat o přístup k vašim Osobním údajům.
 • Můžete požádat o opravu svých Osobních údajů v případě, že budou nepřesné či neúplné nebo nebudou aktuální.
 • Můžete požádat o výmaz vašich Osobních údajů, (i) pokud již nejsou pro daný účel zpracování údajů potřeba, (ii) pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním údajů, které je založeno výhradně na tomto souhlasu, (iii) pokud jste vznesli proti zpracování údajů námitku, (iv) pokud je zpracování Osobních údajů nezákonné, (v) pokud je výmaz Osobních údajů nutný pro splnění právní povinnosti společnosti Pernod Ricard. Společnost Pernod Ricard učiní přiměřené kroky, aby o takovém výmazu Osobních údajů informovala ostatní subjekty koncernu Pernod Ricard.
 • Můžete požádat o omezení zpracování v případě, že (i) dojde ke zpochybnění přesnosti vašich Osobních údajů, aby společnost Pernod Ricard mohla jejich přesnost prověřit, (ii) si přejete omezit zpracování vašich Údajů, nikoli je vymazat, i přesto, že jde o nezákonné zpracování, (iii) si přejete, aby společnost Pernod Ricard uchovávala vaše Osobní údaje, neboť je potřebujete pro svou obranu v souvislosti s právními nároky, (iv) vznesli jste námitku proti zpracování, avšak společnost Pernod Ricard provádí ověření, zda má pro takové zpracování oprávněný důvod, který by mohl převážit nad vašimi vlastními právy v případě, že zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti Pernod Ricard.
 • Můžete požádat o přenositelnost Osobních údajů, které jste námi poskytli, pokud zpracování Osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu či plnění smlouvy a je prováděno pomocí automatizovaných prostředků (tj. s výjimkou papírových složek).
 • Vždy máte možnost nám vaše Osobní údaje neposkytnout. Pokud tuto možnost využijete, mohou být činnosti a funkce, které vám můžeme poskytnout, omezeny.
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše Osobní údaje pro účely přímého marketingu či marketingu založeného na profilování nebo v případě, že zpracování údajů probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti Pernod Ricard.

10. Jak nakládáme s Osobními údaji dětí?

Naše Digitální média nejsou určena pro děti, které ještě nedosáhly věkové hranice pro legální konzumaci alkoholu („Nezletilé osoby“), a proto osobní údaje Nezletilých osob vědomě neshromažďujeme. Abyste si mohli vytvořit účet a zapojit se do aktivit a transakcí v rámci našich Digitálních médií, musí vám být alespoň osmnáct let. Pokud obdržíme oznámení nebo se dozvíme, že nám prostřednictvím našich Digitálních médií poskytla Osobní údaje Nezletilá osoba, takové Osobní údaje vymažeme.

11. Jak můžete kontaktovat naši společnost nebo příslušný Dozorový úřad?

V případě dotazů, stížností či komentářů v souvislosti s těmito Zásadami ochrany soukromí nebo zájmu o informace o našich postupech v souvislosti se shromažďováním údajů nás prosím kontaktujte písemně na adrese:

Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
Česká republika

nebo nám zašlete e-mail na adresu: recepce@pernod-ricard.com

Informujeme vás, že rovněž můžete podat stížnost k Dozorovému úřadu země, v níž se nacházíte, pokud budete mít pochybnosti ohledně podmínek zpracování vašich Osobních údajů ze strany společnosti Pernod Ricard.

12. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí pravidelně revidujeme a veškeré aktualizace vždy zveřejňujeme na těchto internetových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v červnu 2018.

BYLO VÁM 18 LET?