Společenská odpovědnost

Je nedílnou součástí obchodní strategie společnosti Pernod Ricard. Dlouhodobě se soustředíme na propagaci zodpovědné konzumace alkoholu, ochranu životního prostředí a rozvoj společenského, kulturního a sociálního života v oblastech, kde působíme.  Samozřejmostí je rozvoj a péče o naše zaměstnance.

Zodpovědná konzumace alkoholu

Jakožto výrobce lihovin si uvědomujeme riziko, které s sebou přináší nezodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu a cítíme potřebu podílet se na prevenci problémů, které v souvislosti se zneužitím alkoholu mohou vzniknout.

Samoregulace

Společnost Pernod Ricard má zavedené přísné interní regulační mechanismy. Veškerá komunikace prochází vnitřním schvalovacím procesem probíhajícím jak na lokální, tak i centrální úrovni. Tím se Pernod Ricard začleňuje mezi společnosti, které se zodpovědnou konzumací pracují v souladu s regulačními dokumenty Evropského fóra pro zodpovědnou konzumaci alkoholu (European Forum for Responsible Drinking), a tím i evropskými standardy.

Skupina Pernod Ricard také jako jedna z prvních rozšířila svůj přístup k zodpovědnému pití alkoholu o novou iniciativu a zavedla další nová pravidla komunikace přesahující současné regulační požadavky. Od roku 2007 začala umisťovat varovná označení určená těhotným ženám na všechny lahve vína a tvrdého alkoholu, které prodává v rámci zemí Evropské unie.

Členství v organizacích

V České republice je společnost Pernod Ricard členem Fóra PSR – Českého sdružení pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (www.forum-psr.cz). Prostřednictvím Fóra PSR se spolupodílí na projektech, které mají za cíl minimalizaci škod působených nezodpovědným pitím. Jako člen Fóra PSR je signatářem etického kodexu, který je přísnější než současná česká legislativa a kodex reklamy Rady pro reklamu a jímž se řídí.

Responsible Party

Jednou z vlastních aktivit, které realizujeme na podporu zodpovědné konzumace alkoholu, je projekt Responsible Parties. Projekt probíhá v hudebních klubech a na diskotékách a jeho úkolem je informovat mladé lidi a studenty o zásadách zodpovědného pití alkoholu.

Responsibl’All Day

Již od roku 2011 se vždy jeden pracovní den v roce všech 18.000 zaměstnanců Skupiny Pernod Ricard plně věnuje diskusi o otázkách spojených s odpovědnou konzumací alkoholu a propagaci závazků, Skupiny Pernod Ricard, které byly oznámeny v říjnu 2012. Těmito závazky jsou:

  1. Snížit konzumaci alkoholu nezletilými
  2. Posílit a rozšířit marketingový etický kodex
  3. Poskytovat informace spotřebitelům & zodpovědně inovovat produkty
  4. Omezit řízení pod vlivem alkoholu
  5. Podporovat a spolupracovat s prodejci při snižování škodlivé konzumace

Mobilní aplikace Wise Drinking

V roce 2014 Skupina Pernod Ricard vyvinula také vlastní mobilní aplikaci „Wise Drinking“, která prosazuje zodpovědnou a umírněnou konzumaci alkoholu. Spotřebitelé si díky ní mohou analyzovat a vyhodnotit vlastní konzumaci alkoholických nápojů, která rozlišuje typy alkoholických nápojů (pivo, víno, tvrdý alkohol), množství zkonzumovaného alkoholu, váhu, věk a pohlaví konzumenta. Aplikace také umožňuje dlouhodobé zaznamenání konzumace alkoholu až po dobu čtyř týdnů. Pomocí lokalizačního systému dokáže aplikace navíc vyhodnotit zadané údaje i dle platných místních zákonů a konzumentovi poradí nejvhodnější dopravní prostředky. Součástí aplikace je také interaktivní kvíz. Aplikace pro iOS a Android je dostupná ve 37 jazycích včetně češtiny a slovenštiny a je ke stažení zdarma zde.

Pij s rozumem.cz

FÓRUM „Pijte s rozumem“ je nezisková platforma významných výrobců a distributorů lihovin, kteří jsou členy Unie výrobců a dodavatelů lihovin ČR. FÓRUM PSR bylo založeno v roce 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). FÓRUM PSR je nekomerční sdružení a nereprezentuje zájmy žádného jednotlivého výrobce. Dovozci a výrobci lihovin sdružení pod UVDL si uvědomují nutnost předcházet sociálním problémům, které mohou být způsobeny zneužitím alkoholu. Cílem Fóra PSR je minimalizace škod způsobených užíváním alkoholu, proto se sdružení věnuje zejména osvětě a prevenci následků alkoholu, a také úzce spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými pracovišti, univerzitami, státními orgány, obchodními sdruženími, reklamními agenturami, neziskovými organizacemi, prodejci a dalšími subjekty.
Od roku 2009 spolupracuje UVDL s neziskovou organizací SANANIM (www.sananim.cz). Výsledkem této spolupráce je projekt „Pobavme se o alkoholu“, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí, rodičů i škol o problematice zneužívání alkoholu, která je často ve školních osnovách opomíjena. Od zahájení spolupráce se edukovalo více než 50 000 žáků po celé České republice. Pro velký zájem se aktivity projektu začaly orientovat i na rodiče.

 

BYLO VÁM 18 LET?